contact

PRODUKTE RETAIL
SR3308
Skaner i ri i kodeve të barkut 2D në dorë
SR2208
Barkodi i ri i stacionit 2D
iSign
Dispozitivi Fiskal i Firmës E (ESD)
DataSign
Dispozitivi Fiskal i Firmës E (ESD)
Cube100
E-Signature Device (ESD) i ri
Max809
Wifi Fiscal Printer
Max808
Printuesi i ri fiskal Wifi
Max805
Wifi Fiscal Printer
Max801
Wifi Fiscal Printer
BEE200
Printuesi i Portueshëm Wifi
Super
Regjistrim i Parave Ultra miqësor
Neon
Regjistri kompakt i parave
GALAXY
POS ECR i ri i lëvizshëm
iPalm
Niveli i hyrjes
Dërgo një pyetje